Analitika (Ypač greita duomenų analizė) | Smart Future Now

Analitika (Ypač greita duomenų analizė)

Pasitelkus mūsų bei SAP duomenų analitikos priemones, galime pasiekti stulbinamų rezultatų. Kompleksinė duomenų ataskaita sugeneruojama ne per dieną, o tik per kelias minutes ar net sekundes!!!

Duomenų analitika yra vienas iš pagrindinių verslo aspektų, todėl operavimas realaus laiko duomenimis, momentinis realaus laiko duomenų srauto apdorojimas ir signalų analizė leidžia laiku identifikuoti problemas bei užkirsti kelią jų atsiradimui. Tuo būdu sumažinamos neplanuotos prastovos, gamybos atliekos, gerinama kokybė. Visi šie procesai realiu laiku atvaizduojami įvairiose ataskaitose ir analizės įrankiuose. Visa tai kartu su kita verslo informacija pateikiama vadovams ir savininkams bei atsakingam personalui. Tai gerokai pagreitina sprendimus ir suteikia konkurencinį pranašumą optimizuojant visus įmonės procesus. Iš esmės dirbame su realaus laiko procesais ir padedame partneriams persitvarkyti ir naudoti realaus laiko analitikos architektūrą. Tačiau, reikalui esant, taikome ir klasikines analitikos priemones (ETL, statinės ataskaitos, duomenų sandėliavimo sprendimai). Duomenų analitikai naudojame SAP sprendimus.

Kuriame ataskaitas bei analitikos platformas šioms sistemoms: