Chemijos pramonė | Smart Future Now

Chemijos pramonė

10x

greitesnis MRP planavimas

Iki 10%

sumažėjusios gamybos išlaidos

10–15%

mažesnės priežiūros sąnaudos

5–10%

mažiau neplanuotų prastovų

10–15%

efektyvesnis pardavimo procesas

25–30%

sutrumpintas sąskaitos išrašymo terminas

10%–20%

išaugusios naujų produktų pajamos

20%–30%

mažesnės produktų kūrimo išlaidos

70%–80%

greitesnis projektinių užduočių valdymas

10%–55%

trumpesnis kelias nuo produktų sukūrimo iki jų pateikimo rinkai

Iki 25%

mažiau gamybos atliekų

Iki 10%

mažesnis gamybos ciklo laikas

Iki 10%

geresnis darbo jėgos panaudojimas gamybą stebint gyvai

10%–15%

trumpesnis užsakymo įvykdymo laikas

10%–12%

trumpesnis užsigulėjimas sandėlyje

10%–12%

geresnis pristatymas laiku

4%–6%

sumažėjęs pajamų praradimas dėl neįvykdytų užsakymų

3%–5%

mažesni tiekimo grandinės kaštai

10%–12%

mažesni logistikos kaštai

10%–15%

mažesni pajamų praradimai dėl žaliavų trūkumo

10%–20%

padidėjęs klientų pasitenkinimas