Mašininis mokymasis | Smart Future Now

Mašininis mokymasis

Mašininis mokymasis priklauso dirbtinio intelekto sąvokai, tačiau tai yra skirtingi dalykai. Dirbtinis intelektas - tai mašinos galimybė perrašyti savo algoritmus, priklausomai nuo išorinių veiksnių, pačiai prisitaikyti numatytų užduočių atlikimui. Mašininis mokymasis - tai sistemos gebėjimas savarankiškai, be vartotojo įsikišimo, nustatyti sąlygų reikšmes, kurių pavyzdžiai gamyboje - tai aliarmų, gedimų, artėjančios prastovos ar gaminio sugadinimo įvykiai. Pasitelkiant mašininį mokymąsi sistema pati įvertina sąlygas, kuriomis įvyko nepageidautinas reiškinys. Todėl kitą kartą, susidarius panašioms sąlygoms, operatorius gaus automatinį įspėjimą imtis veiksmų, dar prieš nutinkant nepageidautinam įvykiui. Taip pat ir pati sistema gali savarankiškai užkirsti kelią prastovai ar gedimui (pvz., sulėtinusi greitį).

Šiuo metu dauguma mašininio mokymosi pritaikymo sričių randama didžiųjų duomenų, nestruktūrizuotų duomenų analitikoje, buhalterijoje, kuomet rezultatai dažniausiai būna tik rekomendacinio pobūdžio.

Tačiau SFN komanda šiandien visa tai plačiai taiko gamyboje, kad šios naujos kartos sistemos maksimaliai teiktų visą reikiamą naudą. Jei Mašininio mokymosi tema jums šiandien aktuali, turite klausimų ar reikalinga konsultacija - čia galite su mumis susisiekti.